Raad van toen
Bezoek Haagse raad aan Utrecht na benoeming voormalige wethouder Lien Vos als burgemeester van Utrecht

Aanleg tramlijn 2 mét fietspaden

 

Met de aanleg van tramlijn 2 kreeg Loosduinen eindelijk weer een tramverbinding met de stad. Vroeger reed er over de Haagweg en de Loosduinse weg de stoomtram van de WSM. Over deze aanleg is veel gesproken. Er waren veel voor- en tegenstanders. Onder de tegenstanders waren zowel bewoners als ondernemers. Vooral de bewoners in de buurt van de Zwaaikom hadden problemen vanwege het feit dat de buslijnen van de(toenmalige ) WSM van de Loosduinseweg zouden verdwijnen. Door extra haltes en de aanleg van een speelgebied werd voor een deel aan de bezwaren tegemoet gekomen.

Maar de ondernemers bleken vooral bezwaren te hebben tegen de aanleg van de fietspaden langs deze route. Zij waren bang dat hun omzet zou dalen. In die tijd –eind jaren zeventig- was dat geluid vaker te horen. Zo waren de winkeliers van de Weimarstraat in die tijd fel gekant tegen de demonstratieve fietsroute. Toen het vraagstuk in de raadscommissie aan de orde kwam bleek een verdeeldheid tussen de commissieleden. Die verdeeldheid bestond ook in onze fractie.

Zelf vond ik dat door de aanleg van een trambaan de openbare straat gevaarlijker zou worden voor de fietsers. Bovendien subsidieerde de rijksoverheid deze OV-voorziening als de veiligheid niet zou achteruitgaan en werden fietsvoorzieningen op prijs gesteld. Toen mijn standpunt bekend werd bij de wethouder en tevens bleek dat mijn fractiegenoot het hier niet mee eens was, schorste hij de vergadering en trok zich met zijn ambtenaren terug voor beraad. Na de schorsing deelde hij aan de vergadering mee dat hij mijn voorstel overnam en naast de trambaan er ook vrijliggende fietspaden zouden worden aangelegd.

Dit besluit kreeg later voor mij nog een staartje. De wethouder Economische Zaken tevens mijn partijgenoot, was hier niet gelukkig, want nu zouden er bedrijven failliet gaan, zo verweet hij mij. Later moest hij toegeven dat het bewuste bedrijf al eerder failliet was en de aanleg van fietspaden had aangegrepen om steun van de gemeente te krijgen.

De fietspaden zijn er gekomen en het gebruik is bijzonder groot.

Wil Bianchi