Vereniging Oud-Gemeenteraadsleden Den Haag

Leden van Vereniging Oud-Gemeenteraadsleden Den Haag houden contact met de stad, met elkaar en met B & W van de stad Den Haag.

Het lidmaatschap voor de vereniging van oud gemeenteraadsleden van de gemeente Den Haag staat open voor alle voormalige raadsleden, wethouders en burgemeesters.

 

In memoriam Nico Dijkhuizen

1 mei 2024
Begin deze week vernamen wij het droeve nieuws dat op 23 april j.l. de heer Nico Dijkhuizen is overleden. Nico Dijkhuizen werd op 5 september 1978 gemeenteraadslid voor het CDA . In de periode 1983 tot maart 1992 vervulde hij verschillende wethoudersposten .Daarnaast was hij na zijn actieve loopbaan betrokken bij verschillende maatschappelijke organisaties. Nico is gedurende een groot aantal jaren actief lid geweest van de Vereniging Oud Gemeenteraadsleden Den Haag. Hij bezocht regelmatig de vergaderingen van de Vereniging en had altijd een positieve inbreng.
Nico is 82 jaar geworden.

Wij wensen de familie veel sterkte.
Het bestuur Vereniging Oud Gemeenteraadsleden.

Verslag excursie vrijdag 15 maart 2024 bij Hoogheemraadschap Delfland
Gemeenlandshuis uit 1505

Op vrijdag 15 maart werd door de leden en het bestuur van de Vereniging Oud-gemeenteraadsleden Den Haag een excursie georganiseerd naar het Hoogheemraadschap Delfland en Green Village / Waterstraat te Delft.

Er waren interessante presentaties over waterbeheer en innovatie op gebied van duurzaamheid. Ook was er een rondleiding in het Gemeenlandshuis, waar het Hoogheemraadschap zetelt. De excursie werd afgesloten met een goed verzorgde lunch.

Lees meer..

 

Contributie 2024

Vriendelijk verzoek aan alle leden van VOG Den Haag de contributie van 2024 te voldoen door 15,00 euro over te maken naar rekeningnummer NL95 ABNA 0502 2244 01 t.n.v. Vereniging Oud Gemeenteraadsleden Den Haag. Zie ook pagina Lidmaatschap

Bijeenkomst Energietransitie 10 november in Brouwerij De Prael
De leden trotseren de regen om het terrein te bezichtigen

Op vrijdag 10 november j.l. was er eindelijk weer een bijeenkomst van de leden van de Vereniging van de oud-gemeenteraadsleden Den Haag.
Na een lange periode waarin het door verschillende oorzaken niet lukte om een bijeenkomst te organiseren, werd nu gekozen om de energietransitie die in Den Haag de komende jaren wordt uitgevoerd als onderwerp te kiezen.
De leden werden rond twee uur verwacht in de Brouwerij “De Prael” aan het Esperantoplein Den Haag.

Lees meer..

Annulering Bijeenkomst 1 September

Tot onze spijt gaat de geplande bijeenkomst op 1 september, waarbij we zouden worden ontvangen door Anne Mulder, niet door. Het is heel jammer omdat vele leden zich voor deze bijeenkomst hadden aangemeld.

Ik neem aan dat eenieder op de hoogte is van het feit dat de VVD-wethouders Anne Mulder en Kavita Parbhudayal uit het College zijn gestapt. Hun portefeuilles zijn overgenomen door de wethouders die zijn blijven zitten. Er wordt gewerkt aan de samenstelling van een nieuw College.

De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op 10 november in de middag. We worden dan ontvangen door Arjen Kapteijns. U kunt dat alvast noteren in de agenda. Nadere berichten daarover volgen.

In memoriam mevrouw Lien Vos 

Ons lid Lien Vos-Van Gortel is 10 juni op 91-jarige leeftijd overleden.
Zij was van 1970 – 1981 gemeenteraadslid van Den Haag en maakte deel uit van de VVD-fractie. Vanaf 1974 tot 1981 was zij de eerste vrouwelijke wethouder van onze stad. Zij had de portefeuille financiën, organisatie en automatisering. In 1981 werd zij de eerste vrouwelijke burgemeester van Utrecht.
Toen zij het burgemeestersambt neerlegde en lid werd van de Raad van State zei ze dat ze vond dat ze geluk had gehad met haar politieke loopbaan en haar gezin, een combinatie die voor die tijd zeker niet vanzelfsprekend was voor vrouwen
In een reactie zegt burgemeester Jan van Zanen o.m.: “zij was een dierbare vriendin. Heel grappig ook, slim en vol wijze woorden”.

Wij wensen haar drie zonen en hun gezinnen sterkte bij het dragen van dit verlies.

Bestuur Vereniging Oud-Gemeenteraadsleden Den Haag

 

In memoriam mevrouw Carmen Boersma

Zondag 18 juni overleed eveneens, op 98 jarige leeftijd, mevrouw Carmen Boersma-Weiss.

Zij was van 1978 tot 1990 gemeenteraadslid voor het KVP en later voor het CDA waarvoor zij een aantal jaren fractievoorzitter was. Na haar politieke carrière was zij nog een aantal jaren actief als bestuurder van het ‘t Klokhuis.

Bestuur op bezoek bij de Bewoners Organisatie Leidschenveen

Op vrijdag 10 maart j.l is het bestuur op bezoek geweest bij de Bewoners Organisatie Leidschenveen. ( BOL ) .
De bewonersorganisatie heeft in 2022 de Piet Vink prijs gewonnen. De besteding van het bedrag dat verbonden is aan deze prijs is gebruikt voor de renovatie van de huiskamer.

De Huiskamer is het ruimtelijk hart van de accommodatie van de bewonersorganisatie.

Lees meer..

 

Commissieleden op de fiets in 1978

Deze oude foto van dook op via Youtube. We zien leden van de raadscommissie Verkeer en Vervoer op de fiets met o.a. vlnr: (met arm linksaf) wethouder Klomp, Johan Bakker, Joop te Velde, Jan Geleijnse. Wil Bianchi (met baard) is ook zichtbaar.

Raadsleden op de fiets 1978