Vereniging Oud-Gemeenteraadsleden Den Haag

Leden van Vereniging Oud-Gemeenteraadsleden Den Haag houden contact met de stad, met elkaar en met B & W van de stad Den Haag.

Het lidmaatschap voor de vereniging van oud gemeenteraadsleden van de gemeente Den Haag staat open voor alle voormalige raadsleden, wethouders en burgemeesters.

 

Vrijwilligersprojecten gezocht voor Piet Vink-prijs 2024

Kent u een bijzonder project of initiatief dat belangrijk is voor de Haagse samenleving, waarin vrijwilligers een grote rol spelen en waarbij tevens de bewoners uit de omgeving zijn betrokken?

Meld dit project dan aan voor de Piet Vink-prijs!! Dit kan tot 19 september 2024

Aanmelden project

Piet Vink

Herdenking Nico Dijkhuizen

Herdenking Nico Dijkhuizen

Bij de aanvang van de vergadering van de gemeenteraad d.d. 30 mei j.l. werd in het bijzijn van de weduwe Dijkhuizen stil gestaan met het recente overlijden van Nico Dijkhuizen. Een aantal oud-raadsleden, oud-wethouders en oud-burgemeester W. Deetman waren aanwezig om een laatste eer te bewijzen. De plechtigheid werd besloten met een moment stilte.

In memoriam Nico Dijkhuizen

1 mei 2024
Begin deze week vernamen wij het droeve nieuws dat op 23 april j.l. de heer Nico Dijkhuizen is overleden. Nico Dijkhuizen werd op 5 september 1978 gemeenteraadslid voor het CDA . In de periode 1983 tot maart 1992 vervulde hij verschillende wethoudersposten .Daarnaast was hij na zijn actieve loopbaan betrokken bij verschillende maatschappelijke organisaties. Nico is gedurende een groot aantal jaren actief lid geweest van de Vereniging Oud Gemeenteraadsleden Den Haag. Hij bezocht regelmatig de vergaderingen van de Vereniging en had altijd een positieve inbreng.
Nico is 82 jaar geworden.

Wij wensen de familie veel sterkte.
Het bestuur Vereniging Oud Gemeenteraadsleden.

Verslag excursie vrijdag 15 maart 2024 bij Hoogheemraadschap Delfland
Gemeenlandshuis uit 1505

Op vrijdag 15 maart werd door de leden en het bestuur van de Vereniging Oud-gemeenteraadsleden Den Haag een excursie georganiseerd naar het Hoogheemraadschap Delfland en Green Village / Waterstraat te Delft.

Er waren interessante presentaties over waterbeheer en innovatie op gebied van duurzaamheid. Ook was er een rondleiding in het Gemeenlandshuis, waar het Hoogheemraadschap zetelt. De excursie werd afgesloten met een goed verzorgde lunch.

Lees meer..

 

Contributie 2024

Vriendelijk verzoek aan alle leden van VOG Den Haag de contributie van 2024 te voldoen door 15,00 euro over te maken naar rekeningnummer NL95 ABNA 0502 2244 01 t.n.v. Vereniging Oud Gemeenteraadsleden Den Haag. Zie ook pagina Lidmaatschap

Bijeenkomst Energietransitie 10 november in Brouwerij De Prael
De leden trotseren de regen om het terrein te bezichtigen

Op vrijdag 10 november j.l. was er eindelijk weer een bijeenkomst van de leden van de Vereniging van de oud-gemeenteraadsleden Den Haag.
Na een lange periode waarin het door verschillende oorzaken niet lukte om een bijeenkomst te organiseren, werd nu gekozen om de energietransitie die in Den Haag de komende jaren wordt uitgevoerd als onderwerp te kiezen.
De leden werden rond twee uur verwacht in de Brouwerij “De Prael” aan het Esperantoplein Den Haag.

Lees meer..

Commissieleden op de fiets in 1978

Deze oude foto van dook op via Youtube. We zien leden van de raadscommissie Verkeer en Vervoer op de fiets met o.a. vlnr: (met arm linksaf) wethouder Klomp, Johan Bakker, Joop te Velde, Jan Geleijnse. Wil Bianchi (met baard) is ook zichtbaar.

Raadsleden op de fiets 1978