Vereniging Oud-Gemeenteraadsleden Den Haag

Leden van Vereniging Oud-Gemeenteraadsleden Den Haag houden contact met de stad, met elkaar en met B & W van de stad Den Haag.

Het lidmaatschap voor de vereniging van oud gemeenteraadsleden van de gemeente Den Haag staat open voor alle voormalige raadsleden, wethouders en burgemeesters.

 

Vrijwilligersprojecten gezocht voor Piet Vink-prijs 2023

Kent u een bijzonder project of initiatief dat belangrijk is voor de Haagse samenleving, waarin vrijwilligers een grote rol spelen en waarbij tevens de bewoners uit de omgeving zijn betrokken?

Meld dit project dan aan voor de Piet Vink-prijs!

Concrete projecten die afstanden in de samenleving overbruggen, saamhorigheid vergroten en waarbij vrijwilligers een grote rol spelen, maken kans op in totaal 4.500 euro.

Lees meer over Piet Vink-prijs

Aanmelden project

 

Bestuur op bezoek bij de Bewoners Organisatie Leidschenveen

Op vrijdag 10 maart j.l is het bestuur op bezoek geweest bij de Bewoners Organisatie Leidschenveen. ( BOL ) .
De bewonersorganisatie heeft in 2022 de Piet Vink prijs gewonnen. De besteding van het bedrag dat verbonden is aan deze prijs is gebruikt voor de renovatie van de huiskamer.

De Huiskamer is het ruimtelijk hart van de accommodatie van de bewonersorganisatie.

Lees meer..

Contributie 2023

Vriendelijk verzoek aan alle leden van VOG Den Haag de contributie van 2023 te voldoen door 15,00 euro over te maken naar rekeningnummer NL95 ABNA 0502 2244 01 t.n.v. Vereniging Oud.Gemeenteraadsleden Den Haag.

Verslag bijeenkomst d.d. 11 november 2022 Oud-gemeenteraadsleden Den Haag

Na een periode van twee jaar ten gevolge van coronabeperkingen was het weer mogelijk om op vrijdag 11 november 2022 voor de tweede keer dit jaar een bijeenkomst te organiseren voor de Oud-Gemeenteraadsleden Den Haag.

Op het programma stond een kennismaking met burgemeester Jan van Zanen dit voorafgegaan door een bezoek aan het Haags Historisch museum.
De opkomst was verheugend te weten 23 leden die zich hadden aangemeld.

Lees meer..

Afscheid bestuursleden Wil Bianchi en Harrie Kampf

Op vrijdag 8 juli namen de bestuursleden van de Vereniging Oud Gemeenteraadsleden Den Haag Wil Bianchi en Harrie Kampf na jarenlang bestuurslid geweest te zijn afscheid.

Lees meer..

 

 

Bijeenkomst 3 juni 2022

Oud gemeenteraadsleden bekijken de maquette van Amare

Op vrijdag 3 juni j.l. waren de leden van de Vereniging Oud-Gemeenteraadsleden na een periode van ruim anderhalf jaar weer in vergadering bijeen. De vergadering ging gepaard met een bezoek aan het in dit jaar in gebruik genomen cultuurcentrum Amare.

Lees het verslag met foto’s

 

 

 

Commissieleden op de fiets in 1978

Deze oude foto van dook op via Youtube. We zien leden van de raadscommissie Verkeer en Vervoer op de fiets met o.a. vlnr: (met arm linksaf) wethouder Klomp, Johan Bakker, Joop te Velde, Jan Geleijnse. Wil Bianchi (met baard) is ook zichtbaar.

Raadsleden op de fiets 1978

Verzoek penningmeester:

Denk aan het betalen van uw contributie vóór 1 juli, zie pagina Lidmaatschap