Het initiatief voor de oprichting van de vereniging is genomen door de oud-raadsleden Jaap Huurman, Hanneke Gelderblom, Theo Monkhorst en Dowlatram Ramlal.

De vereniging is op 11 december 1997 opgericht.

De vereniging heeft als doel:

  • De band van oud-raadsleden met het gemeentebestuur van Den Haag in stand te houden.
  • Het onderlinge contact tussen de oud-raadsleden te bevorderen.
  • De oud-raadsleden op de hoogte te houden van de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de stad Den Haag.
  • De kennis, ervaring en bekendheid van de leden ten dienste te stellen van de stad Den Haag.
  • Contact te houden met de Haagse burgers om te peilen wat er in de stad leeft.
  • Deze informatie met het gemeentebestuur te delen.

De vereniging wil haar doel bereiken door onder meer jaarlijks twee bijeenkomsten voor oud-raadsleden te organiseren, in samenwerking met B & W van de stad Den Haag.

Deze bijeenkomsten worden gehouden in combinatie met een werkbezoek aan gemeentelijke projecten.

Kent u voormalige raadsleden? Maak hen dan bekend met de VOG.

Klik hier voor de Statuten van de VOG