Wie kan lid worden?

Het lidmaatschap voor de Vereniging van Oud Gemeenteraadsleden van de gemeente Den Haag staat open voor alle voormalige raadsleden, wethouders en burgemeesters.

Inschrijven, aanmelden

Aanmelden kan via de website: Aanmeldformulier lidmaatschap

Meld u zich liever aan per post of fax?  Download het inschrijfformulier , vul het in en stuur het op

Contributie

Als lid van de VOG betaalt u een contributie:

15 euro per jaar

Rekeningnummer VOG

NL95 ABNA 0502 2244 01