Wie kan lid worden?

Het lidmaatschap voor de Vereniging van Oud Gemeenteraadsleden van de gemeente Den Haag staat open voor alle voormalige raadsleden, wethouders en burgemeesters.

Inschrijven, aanmelden

Aanmelden kan via de website: Aanmeldformulier lidmaatschap

Meld u zich liever aan per post of fax?  Download het inschrijfformulier , vul het in en stuur het op.

U kunt zich ook aanmelden door contact op te nemen met de secretaris of een bestuurslid.

Contributie

Als lid van de VOG betaalt u een contributie:

15 euro per jaar

Wij verzoeken u vriendelijk uw contributie tijdig te voldoen.

Rekeningnummer VOG

NL95 ABNA 0502 2244 01