Piet Vink
Piet Vink

Als gemeenteraadslid (1964 -1970) en wethouder (1970 – 1986) voor jeugd, sport, recreatie en cultuur) heeft Piet Vink zich op bijzondere wijze ingezet voor de Haagse samenleving. Zo was hij het symbool van opbouwwerk, buurthuizen, sportverenigingen.

Bij zijn afscheid van de actieve politiek in 1986 werd hij ereburger van Den Haag. Vanaf die tijd zette hij zich, in bestuurlijke of adviserende functies, in voor tientallen Haagse maatschappelijke organisaties.

De Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden van Den Haag reikt jaarlijks de Piet Vink-prijs uit