Piet Vink Prijs

Kent u een bijzonder project of initiatief dat belangrijk is voor de samenleving, waarin vrijwilligers een grote rol spelen en waarbij tevens de bewoners uit de omgeving zijn betrokken?
Meld dit project dan aan voor de Piet Vink-prijs.

Concrete projecten die afstanden in de samenleving overbruggen, saamhorigheid vergroten en waarbij vrijwilligers een grote rol spelen,

maken kans op in totaal 4.500 euro.

De prijs wordt dit jaar voor de zeventiende keer uitgereikt. Winnaars van voorgaande jaren waren o.a. in 2019 een gedeelde 1e prijs gewonnen door de Fietsschool Transvaal. En in 2020 de Stichting “Polka” stichting Poolse vrouwen. In 2021 is geen oproep gedaan i.v.m. de Corona-beperkingen.

Meer informatie bij de juryleden:

Corrie Hoekstra, tel. 070-3258192 of email: j.w.b.hoekstra@wxs.nl
Jeannine Molier, 06-53339223
Frank Poppe, 06-22640854

Aanmelden

Projecten kunnen worden aangemeld met een omschrijving van maximaal één A4’tje.
Het project moet minimaal één jaar draaien en moet structureel van aard zijn.
Tevens dient u te vermelden waaraan u het, eventueel te winnen, prijzengeld zult gaan besteden.
Tot 26 september 2022 kunt u zich opgeven bij de

Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden
p/a Griffie Gemeenteraad
Postbus 19157
2500 CD Den Haag
t.a.v. Mw. J. van der Salm of per e-mail: jolanda.vandersalm@denhaag.nl

De Piet Vink Prijs 2022 is reeds uitgereikt, u kunt zich niet meer aanmelden.