Piet Vink Prijs 2021

Kent u een bijzonder project of initiatief dat belangrijk is voor de samenleving en waarin vrijwilligers een grote rol spelen? Meld dit project dan aan voor de Piet Vink-prijs.

De Piet-Vinkprijs 2020 zal volgens de planning op 17 juni door wethouder Martijn Balster worden uitgereikt.

Concrete projecten die afstanden in de samenleving overbruggen, saamhorigheid vergroten en waarbij vrijwilligers een grote rol spelen,

maken kans op in totaal 4.500 euro. De prijs is dit jaar voor de vijftiende keer uitgereikt.

Meer informatie bij de juryleden:
Corrie Hoekstra, tel. 070-3258192 of email: j.w.b.hoekstra@wxs.nl
Jeannine Molier, 06-53339223
Frank Poppe, 06-22640854

Aanmelden

Projecten kunnen met een omschrijving van maximaal één A4’tje tot 26 september worden ingediend bij:

Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden
p/a Griffie Gemeenteraad
Postbus 19157
2500 CD Den Haag
t.a.v. Mw. J. van der Salm
of per Email: jolanda.vandersalm@denhaag.nl