Op vrijdag 15 maart werd door de leden en het bestuur van de Vereniging Oud-gemeenteraadsleden Den Haag een excursie georganiseerd naar het Hoogheemraadschap Delfland en het Green Village / Waterstraat te Delft
De opkomst onder de leden was enigszins teleurstellend. Tien leden waren om 9.30 u . in het Atrium van het Stadshuis aanwezig om met de tram ( jawel het O.V. is goud waard) naar Delft te reizen. Twee leden reisden op eigen gelegenheid.
De verbinding Spui Den Haag naar halte Delft Prinsenhof via lijn 1 is uitstekend. Om 9.52 scheepten wij in en om reeds 10.17 u stapte het gezelschap bij het Prinsenhof opgewekt uit het vehikel. Het gezelschap werd in het schitterende complex, direct naast het Prinsenhof gelegen, gastvrij ontvangen met koffie en het gebruikelijke koekje.

De Dijkgraaf, de heer Piet Hein Daverveldt trakteerde ons op een presentatie die klonk als een klok. Het Hoogheemraadschap, alleen waterschappen aan de kust mogen dit predicaat voeren, behoort tot de oudste bestuursorganen in Nederland. De ontstaansgeschiedenis dateert reeds uit de 1282 waarbij Zeven Ambachten (Maasland, Vlaardinger-Ambacht, Kethel, Schipluiden, Vrijenban, Hof van Delft en Pijnacker) samen een afwateringsgemeenschap vormden. Het Hoogheemraadschap Delfland, uiteindelijk hieruit ontstaan, heeft haar wortels derhalve uit de dertiende eeuw. Delfland is verantwoordelijk voor het totale waterbeheer in het haar toegemeten gebied dat bestaat uit ruim 400 vierkante kilometer.
De opgave voor Delfland in de komende decennia is omvangrijk en complex. Het beheer van het oppervlakte water in zowel droge tijden, waarbij voldoende water moet worden aangevoerd, alsook in natte tijden waarbij veel water naar zee moet worden afgevoerd om geen natte voeten te krijgen. De klimaatontwikkeling en de daarmee samenhangende zeespiegelstijging baart het waterschap zorgen. De heer Daverveldt lichtte enthousiast een aantal scenario’s toe variërend van het totaal onderwater staan van half Nederland tot positieve varianten.
Duidelijk werd wel dat het beheer van “Het water” niet alleen in de afgelopen eeuwen belangrijk was maar ook de komende eeuwen de bestuurlijke aandacht zal vragen.
Na deze uiterst interessante lezing gaf de Dijkgraaf het gezelschap een rondgang door het schitterende complex waarbij opviel dat er een uitstekende ruimtelijke combinatie is gevonden tussen enerzijds het historisch gebouw Gemeenlandshuis en anderzijds de moderne nieuwbouw.


De bus van de firma Bas Vios was inmiddels gearriveerd om het gezelschap naar het tweede deel van de excursie te brengen. Een bezoek aan Green Village / Waterstraat op de Campus van de Technisch Hogeschool Delft stond op het programma.
Gisela Döll, die deze excursie uitstekend heeft georganiseerd, had een rondgang geregeld op deze testlocatie. Hier worden verschillende duurzame innovaties voor de gebouwde omgeving onderzocht op de werking en functionaliteit. Allereerst kregen wij een interessante toelichting van de dames Hanna Sorgedrager en Floor Pino over het doel en de organisatie van dit project. Allerlei ideeën worden hier getest zoals waterbeheer en -buffering, windmetingen, bestratingen en energiebeheer in de gebouwde omgeving. Deze informatie sloot uitstekend aan op het verhaal van de Dijkgraaf. Het waterbeheer op langere termijn is de logische oplossing in concreto.
Meer over The Green Village en waterbeheer op https://www.thegreenvillage.org/waterstraat


Na een voortreffelijke lunch en een rondgang over het terrein kon het gezelschap wederom inschepen in de bus die richting Stadhuis Den Haag koerste .
Er kan worden terug gezien op een interessante excursie met een zeer actueel onderwerp. Aangekomen bij het IJspaleis ging een ieder rond 15.00 u zijns/haars weegs !

Met dank aan het bestuurslid Gisela Döll die deze excursie uitstekend heeft georganiseerd.