Na een periode van twee jaar ten gevolge van coronabeperkingen was het weer mogelijk om op vrijdag 11 november 2022 voor de tweede keer dit jaar een bijeenkomst te organiseren voor de Oud-Gemeenteraadsleden Den Haag.

Op het programma stond een kennismaking met burgemeester Jan van Zanen dit voorafgegaan door een bezoek aan het Haags Historisch museum.

De opkomst was verheugend: te weten 23 leden die zich hadden aangemeld.

De rondleiding in het museum werden door twee bekwame gidsen begeleid die veel historische feiten presenteerden.
Het rampjaar 1672 was het centrale thema van de tentoonstelling. De interesse voor van de oud-raadsleden de vele schilderijen, films en historische voorwerpen die de geschiedenis rond het rampjaar weergaven was groot. Zie enkele bijgevoegde foto’s van het bezoek.

Na de museum-excursie werd onder een heerlijk zonnetje gewandeld naar het stadhuis. De ledenvergadering, waarin de heer Robert van Lente door de leden tot penningmeester van de vereniging werd benoemd, vond plaats in de raadzaal.

Rond half vijf arriveerde de burgemeester, de heer Jan Van Zanen. Na een uitgebreide kennismakingronde waarbij de burgemeester alle oud-raadsleden en oud-wethouders persoonlijk de hand schudde kon tot uitreiking van de Piet Vink Prijs worden overgegaan. De heer Frank Poppe gaf namens de jury een toelichting op de keuze die het bestuur had gemaakt namelijk de Bewonersorganisatie Leidschenveen.
De belangrijkste overweging van de jury was de verbindende werking die het buurthuis realiseert onder de bewoners van Leidschenveen.
De prijs bestaande uit een wisselbeker, een oorkonde en een geldprijs ad € 4.500  werd door de burgemeester Jan van Zanen uitgereikt (zie bijgevoegde foto’s).

Hierna gaf de burgemeester een uiteenzetting van zijn ervaringen van de afgelopen twee jaar als burgemeester van Den Haag. Na burgemeester van Amstelveen en Utrecht te zijn geweest is het grote verschil dat burgemeester van Den Haag te maken heeft met internationale organisaties met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Ook het balanceren tussen enerzijds het demonstratierecht en anderzijds de openbare orde en veiligheid zijn belangrijke bestuurlijke thema’s. De heer Van Zanen gaf aan dat hij zich als een vis in het water voelt in Den Haag.

Na het officiële gedeelte was er tijd voor een meer informele setting onder het genot van het bekende hapje en drankje maar zeker ook van het ophalen van contacten.
Terugkijkend op een geslaagde bijeenkomst kon eenieder rond zes uur huiswaarts keren.