Op vrijdag 10 november j.l. was er eindelijk weer een bijeenkomst van de leden van de Vereniging van de oud-gemeenteraadsleden Den Haag.
Na een lange periode waarin het door verschillende oorzaken niet lukte om een bijeenkomst te organiseren, werd nu gekozen om de energietransitie die in Den Haag de komende jaren wordt uitgevoerd als onderwerp te kiezen.
De leden werden rond twee uur verwacht in de Brouwerij “De Prael” aan het Esperantoplein Den Haag.

De bijeenkomst werd traditioneel begonnen met de officiële ledenvergadering onder leiding van de voorzitter Tiemen Brill waarin enkele huishoudelijke punten werden behandeld.

Nadat de jury bestaande uit de dames Corrie Hoekstra , Jeanine Moulier en de heer Frank Poppe de ledenvergadering de jurykeuze had voorgelegd en de vergadering het voorstel had aangenomen werd de wethouder de heer Arjen Kapteijns gevraagd om de Piet Vink prijs uit te reiken aan de winnaars het Team Stadsoase Jacob Cats.
Dit project heeft gewonnen, omdat het niet alleen bijdraagt aan de verbetering van leefomgeving in een versteende omgeving maar heeft ook een sociale bindende werking in dat deel van de stad. De prijs bestaat uit een wisselbeker die jaarlijks een andere winnaar vermeldt en een beker die in de eigen prijzenkast gezet mag worden. Daarnaast is er een geldprijs van 4.500 Euro aan verbonden.

Na deze agendapunten werden de heren Johan Noordhoek van de Dienst Stadsbeheer en de heer Paul Langeveld van het energiebedrijf Uniper Benelux NV in de gelegenheid gesteld om de in en outs van de hardware van de energietransitie toe te lichten.
Duidelijk werd gemaakt dat er drie modellen te onderscheiden zijn:

  1. De Warmtepompen
  2. Het MT Warmtenet
  3. Het Hybride warmtemodel

De uitwerking van deze modellen vindt momenteel nog plaats en moet in de komende jaren zijn beslag krijgen.
De leden hadden verschillende vragen, waaruit bleek dat de energietransitie onder de leden brede interesse heeft. Duidelijk is dat per stadsdeel voor een gedifferentieerde aanpak wordt gekozen
Na deze boeiende presentaties werd het terrein van de energiecentrale bezocht. De pittige regenbuien werden getrotseerd om het complex te bezichtigen.
De Energiecentrale, die ooit gestart is als kolencentrale om stroom te verwekken voor elektrische trams, die toen werden ingevoerd, krijgt in de komende decennia een nieuwe functie. Warmte wordt o.a. via een grote buis uit Rotterdam aangevoerd en m.b.v. geothermie van grote diepte uit de grond gehaald om daarna gedistribueerd te worden naar verschillende stadsdelen.

Na deze interessante en leerzame middag werd de bijeenkomst in informele sfeer afgesloten en ging eenieder zijns weegs.
De bedoeling is dat ergens in het voorjaar 2024 er wederom een bijeenkomst voor de leden van de Vereniging Oud-gemeenteraadsleden wordt georganiseerd.