Op vrijdag 8 juli namen de bestuursleden van de Vereniging Oud Gemeenteraadsleden Den Haag Wil Bianchi en Harrie Kampf na jarenlang bestuurslid geweest te zijn afscheid.

Tijdens de informele bijeenkomst heeft voorzitter Tiemen Brill beide bestuursleden in het zonnetje gezet en memoreerde hun beider specifieke jarenlange inbreng.

Tevens mocht het bestuur het nieuwe bestuurslid Robert van Lente welkom heten.

Klik hier voor de toespraak van Tiemen Brill