Home activiteiten PietVink-prijs contact

Verslag

Een bijzondere huisgenote: Tessa, zorgrobot, transgender eigenlijk, want haar stem kan ook een mannelijke klank krijgen. Ze vertelt je als er bezoek aan komt (bezoeker kan haar bellen), dat je je medicijnen nog moet innemen en nog veel meer. Vlak bij Tessa bevindt zich een stoel waar je hulp krijgt bij het opstaan, eens schemerlamp met afstandsbediening en een tafeltje waarop je draadloos je smartphone kan laden en je niet met je usb stekkertje hoeft te peuren in de kleine usb-ingang van je mobiel.

Jan en Koen namen elk de helft van ons gezelschap mee voor een tour door de woning. In de keuken: een uitschuif lade in de kast voorkomt dat je ver moet bukken, een kraan die met één vinger bediend kan worden en van te voren op de verlangde uitstroom temperatuur kan worden ingesteld. Er was nog veel meer, maar ik wil ook nog het toilet noemen, waar je billen schoon gespoeld en geföhnd kunnen worden voor hen die wat extra hulp nodig hebben. Wie meer wil weten: zie www.wijenizi.nl.  

We kregen hierna ruim de tijd voor een gesprek met de wethouder over de ouderenzorg en andere onderwerpen in haar portefeuille. Er was lof voor de wijze waarop voorzieningen met inbreng van de doelgroep verder worden ontwikkeld. Niet alleen de combinatie decentralisatie en korting, maar ook de complexiteit van verscheidene geldbronnen en zorgaanbieders vormen een uitdaging voor bestuurders.

Op de ledenvergaderingen herdacht Tiemen de ons ontvallen Rob vd Laar en Gerard van Otterloo en kwam met de mededeling dat leden die hun contributie vergaten hieraan zullen herinnerd.

Hierna de beurt aan de winnaars van de Piet Vink Prijs*. De aanmoedigingsprijs (500 euro) was voor de kinderraad Houtwijk. Twee van de betrokken kinderen ontvangen het cerificaat uit handen van de wethouder.

De 2e prijs (1500 euro): Moeder informeren moeders. Moeders ondersteunen jonge moeders die afkomstig zijn uit meer dan 45 landen. De vrijwilligers zijn een schakel naar de Nederlandse samenleving.



De hoofdprijs, 2500 euro + wisselbeker, was voor de fietstsschool Transvaal. Vrijwilligers geven fietsles, zoals bv aan Amal, die nu echter zelf vrijwilliger is. Doel is behalen van een -door de organisatie ontworpen- fietsdiploma. Vrijwilligers onderhouden en repareren ook de fietsen.

Kavita Parbhudayal wethouder van Zorg, Jeugd, Volksgezondheid en Sport,was vandaag onze  formele gastvrouw, praktisch gezien werd ons ook gastvrijheid verleend door Christiane en Nicole die ons bij binnenkomst voorzagen van koffie en thee.  Waar kwamen we binnen? Bij een woning die van technologische snufjes was voorzien die een langer alleen wonen voor ouderen mogelijk moet maken.

Bijvoorbeeld, zoals het Christiane hier laat zien, personen alarm apparaten  die oudere gebruikers in principe steeds om pols en hals dragen. Bruikbaarheid, pros en cons van verschillende types worden getest door ouderen zoals Jan, hier naast Chistiane. Hun inbreng bepaalt mede welke voorzieningen of varianten door gemeente en partners in het vervolg toegepast worden.

22 november 2019   Bezoek iZi showroom.

*Het is de taak van de jury, bestaande uit Corrie Hoekstra, Jeannine Molier en Frank Poppe (vz) uit de vele inzendingen een selectie ter nominatie voor te dragen aan de ledenvergadering. Formeel neemt de VOG ledenvergadering hierover een besluit, maar dat is eigenlijk altijd een goedkeuring.