Home activiteiten PietVink-prijs contact

Over ons

 

Het initiatief voor de oprichting van de vereniging is genomen door de oud-raadsleden Jaap Huurman, Hanneke Gelderblom, Theo Monkhorst en Dowlatram Ramlal.

De vereniging is op 11 december 1997 opgericht.

De vereniging heeft als doel:

   De band van oud-raadsleden met het gemeentebestuur van Den Haag in stand te houden.

   Het onderlinge contact tussen de oud-raadsleden te bevorderen.

   De oud-raadsleden op de hoogte te houden van de politieke  en maatschappelijke ontwikkelingen in de stad Den Haag.

   De kennis, ervaring en bekendheid van de leden ten dienste  te stellen van de stad Den Haag.

   Contact te houden met de Haagse burgers om te peilen wat  er in de stad leeft.

   Deze informatie met het gemeentebestuur te delen.  


De vereniging wil haar doel bereiken door onder meer jaarlijks twee bijeenkomsten voor oud-raadsleden te organiseren, in samenwerking       met B & W van de stad Den Haag.

Deze bijeenkomsten worden gehouden in combinatie met een werkbezoek aan gemeentelijke projecten.


Klik hier voor de Statuten van de VOG