archief


Terug naar lijst

Ook kan je zien wie er spreekttijd wil en wanneer die aan de beurt is. Mw Tamara Jopp informeerde ons hierna over het nieuwe veiligheidsbeleid van Den Haag. Belangrijk onderdeel hiervan zijn maatregelen tegen en ter voorkoming van naar geweld tenderend politiek extremisme. Omdat veel aspecten hiervan onder de vertrouwelijkheid vallen moet ik het hierbij laten.

Dhr Arjan Ouwenhand deed verslag over de bestrijding van gewonere vormen van bedreigde veiligheid, zoals overvallen en inbraken. Opvallend: de dalingen van de laatste jaren. We werden ook getest (gelijk te zien met het nieuwe display) op onze kennis op dit gebied: meeste inbraken: overdag of in de nacht? Vaker impulsief of voorbereid?

Drie aanleidingen om op 10 november bijeen te komen in het stadshuis: het huidige Haagse veiligheidsbeleid en de kennismaking met de in afgelopen maart aangetreden nieuwe burgemeester, de vernieuwde raadzaal. Die raadzaal heeft een totaal andere indeling gekregen of je dit ook een verbetering vindt is een kwestie van smaak, had zelf beleving van grotere

 onderling afstand. Onder leiding van griffier Ineke Seuren maakten we ook kennis met de nieuwe technologie: een tastscherm voor elk raadslid waarop je digitaal kan stemmen en vervolgens direct de stemuitslag kan bekijken. Het scherm geeft ook aan wie er spreekt en hoeveel spreektijd resteert.  

10 november: Openbare orde,  veiligheid, nieuwe raadzaal

Kennismaking met burgemeester Krikke

Anders dan je zou denken werken inbrekers (80% van de gevallen) ook liever overdag. En dat doen ze vaker op impuls, dus op gelegenheid. Verstandig dus om niet overdag raam of deur open te laten.

Tijd voor hapjes en drankjes in afwachting van de komst van burgemeester Krikke. De tijd wordt ook benut voor de ledenvergadering met een minuut stilte voor oud cillega’s die ons helaas zijn ontvallen.

Ondertussen al contact met onze andere gasten, genomineerd voor de Piet Vink Prijs 2017: De Zeeheldentuin van de bewonersvereniging ‘De groene Eland. Die tuin is een groene ontmoet en speelplek geworden, maar speeltoestellen en zithoekjes behoeven een opknapbeurt en dat kost geld. Lastig omdat er ook afgelost moet worden op de grondaankoop, toch al moeilijk voor een niet commercieel project. Dus komt de PV prijs goed van pas.

Burgemeester Krikke is gearriveerd en neemt de tijd om ieder van ons de hand te schudden en enkele woorden te wisselen. Vervolgens wachtte zij en wij op verslag en toelichting van Piet Vink prijs jury. Bij acclamatie namen de leden van de Vereniging Oud Raadsleden Den Haag de aanbeveling over en kon de beker en prijs bedrag worden uitgereikt.

De uitreiking werd verricht door de burgemeester, waarmee weer een mooi initiatief van Haagse burger werd ondersteund..

Complimenten van de burgemeester voor de vrijwilligers van het Zeeheldenkwartier en voor Haagse vrijwilligers in het algemeen. Ze gaf ook aan het mooi te vinden dat oud raadsleden via onze vereniging blijkt gaven van een blijvende belangstelling voor stad en bewoners.