archief


Terug naar lijst

En het gaat om mensen die het overzicht kwijt raken en vaak niet eens hun post meer openmaken. Uit de stress halen is daarom een onderdeel van de remedie en verlagen van de drempel voor proces en instanties is essentieel. Hilde van Geest (sociaal juridische hulpverlening) vertelde over de hierbij passende veranderde werkwijze.  De cliënt krijgt niet meer standaard een map met info en formulieren mee naar huis, maar er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek, waarin gevraagd wordt: wat is je situatie en waar wil je naar toe?  

Lisa Spuijbroek kwam met een presentatie over de helpdesk die cliënten met problematische schulden (60000 in Den haag) hulp moet gaan bieden:preventie, stabilisatie en vroegtijdig oplossen. Wat zijn oorzaken van problematische schulden? Laaggeletterdheid en ingewikkelde regels (kennis van mogelijkheden kwijtschelding en toeslagen), ontbreken van een (goed geïnformeerd) netwerk en schaamte.  In de wijken waar mensen door deze oorzaken in de problemen zijn geraakt en er niet uitkomen laat de helpdesk zich zien.  

Werken in de wijk heeft voordeel voor cliënt (vertrouwelijke omgeving) en voor de hulpverleners die informatie krijgen en/of samenwerken met lokale  instanties (school, wijkagent, buurthuis, huisarts, etc. ).

Resultaten nov 2017-aug 18 in Laak: 433 gesprekken, 77 vervolg gesprekken, 1000 euro hogere inkomsten buurt, 20 wijkorganisaties verwezen door naar de helpdesk.

Hierna presenteerden Brigid Verbeek en José van de Hoef het onderdeel financiële trainingen, de manieren om schulden te voorkomen.  Zoals het letten op huismerken en duurdere merken bij aankopen, mogelijkheden voor aanvullende inkomsten.  Alle spreeksters werden daarna voor hun bijdrage bedankt met een kleine attentie.

Voor diegenen onder ons die ook van de helpdesk gebruik wil maken:

Telefoon: 070 3536188              

              www.helpdeskgeldzaken.nl

Na een korte ledenvergadering, waarin melding werd gemaakt van een bescheiden aanwas en even werd stilgestaan bij het verlies van een oud collega, was het de beurt voor de Piet vink prijs.

Namens de jury gaf Frank Poppe uitleg over aanmeldingen en uiteindelijke keuze voor 1 kandidaat: Stichting Make It ART Worthy (MIAW)

Miaw is ontmoetings- en werkplaats voor vrijdenkers en anderskijkers en behoeft voorzieningen voor verwarming en een invalide toilet, zo werd toegelicht. De beker horend bij de Piet Vink prijs prijs werd uitgereikt door Joris Wijsmuller, die daarbij Bert van Alphen verving. Bert vertrok eerder vanwege een andere en verdere bestemming.

De middag eindigde met gezellige napraat en de goed verzorgde hapjes en drankjes van het Vader centrum Adam.


<Aan de bij naam aangeduide personen is toestemming gevraag voor melding van hun namen in dit verslag.>

Schuldhulpverlening was het thema waarvoor we vrijdag 2 november bijeenkwamen in het pand van het Vadercentrum, het centrum voor emancipatie en participatie van mannen, We kregen een gastvrij onthaal door Bilal Sahin, die enthousiast vertelde over de veelsoortige activiteiten en cursussen die met mensen van allerlei achtergrond plaats vinden in het pand maar ook in de nabijgelegen weggeefwinkel. Het centrum

Is supercultureel van karakter, blijkens alle aandacht voor de feestdagen van Moslims, Joden, Hindoes en Christenen.

Na Bilal nam Bert van Alphen, de wethouder die o.a.  schuldhulpverlening in zijn portefeuille heeft het woord. Een verandering van benadering in de hulp van mensen met schulden was dringend nodig, aldus Bert. Er is teveel gerekend op zelfredzaamheid van mensen.

2 november 2018:  schuldhulpverlening