archief


Terug naar lijst

De aanleg van de tunnel vraagt enige verschuiving van bestaande voorzieningen. Bovendien heeft de gemeente de ambitie de Binkhorst, nu toch vooral een rommelig industrieterrein, te ontwikkelen tot een aantrekkelijk locatie voor wonen en werkgelegenheid, met behoud van enige historische panden. Er werd gevraagd naar de bomen balans, wat gaat er af wat komt er bij. Dei balans is positief werd ons verzekerd.  

Uitleg van de tunnel boor machine (TBM) aan de hand van een model van de TBM die bij de Hubertustunnel werd toegepast. Enkele bijzonderheden: als één tunnelbuis gereed is dan kan de TNB door die buis terugrijden voor de start van de 2e tunnelbuis. Maar niet de boorkop, groter dan de tunnelbuis, die moet over de weg terug. Hoe ga je een bocht door? Door te kiezen voor segmentringen aan de binnenkant smaller zijn dan aan de buitenkant.

Was het altijd al zo bij tunnelbouw of heeft ‘Groningen’ tot extra voorzichtigheid geleid? In elk geval zijn er op verschillende plekken zg prisma’s bevestigd waar laserstralen op worden gericht. Daardoor kunnen minieme grondverzakkingen worden vastgesteld.

Normaal gesproken is er geen aanleiding voor opwinding bij de vondst van dakpannen in het traject van de tunnel. Maar deze dakpannen naast andere objecten stammen van de eerste tweehonderd jaar van onze jaartelling toen Romeinen hier de scepter waren. Dan zij deze vondsten is Trefpunt een mimi museum van oudheden.  

Mw E.K. Gaf een toelichting op de gebiedsontwikkeling in de Binkhorst. Delen waar naast werken wordt gewoond en delen waar die juist andersom legt. Geen standaard woonwijk met een 17e eeuws kasteeltje en havens nabij. Mw K nam ons daarna mee voor een wandeling door de Binkhorst.

Mw K. Gaf ook buiten uitleg, maar buiten wandelend, gezien dat mijn gehoor niet meer van topkwaliteit is,  krijg ik daar weinig van mee. Veel tunnel hebben we trouwens niet gezien, hierboven een stuk met een niet gesloten tunnelbak.

Het gezellig einde van een dag met veel informatie en een wandeling in het gebied waar het allemaal gaat gebeuren. Misschien moeten we over twee jaar terugkomen om de voltooide tunnel te bekijken. In de ledenvergadering werd stil gestaan bij het overlijden van twee oud collega’s.


Het bestuur had gehoopt op veel suggesties van leden voor nieuwe bijeenkomsten, maar daar moeten we een volgend keer nog maar eens overdoen.  En dan de vraag of we allemaal blij zijn met de tunnel, het onderwerp van deze excursie. Die vraag werd niet gesteld en als vereniging gaan we daar natuurlijk ook niet over. Maar het was wel een boeiend onderwerp geweest.

Bezoek aan de Binkhorst en terrein van de ‘Victory Boogie Woogie’ tunnel bouw. Sommigen gingen rechtstreeks anderen maakten gebruik van de bus bij het stadhuis, allen kwamen terecht bij de inloop koffie en thee in het gebouw met de toepasselijke naam ‘Trefpunt’. Enkele leden van de vereniging deden voor het eerst mee.

Uitleg van het project ‘Rotterdamse Baan’ waar de tunnel een deel van is door de dames M.H en LB. (Voor de zekerheid en de nieuwe privacywet hou ik het bij initialen). Op de uitvergrote kaart het aangelichte tunnel traject van knooppunt Ipenburg tot aan de Zonweg.Binkhorstlaan.  

8 juni 2018: Rotterdamsebaan