archief


Terug naar lijst

18 november 2016:  Bezoek HTM

-

De VOG ging voor de tweede bijeenkomst 2016 op bezoek bij de HTM en werd vriendelijk onthaald door de heer Ernst Moekst. Deze keer reisden de oud raadsleden rechtstreeks naar de bestemming en dat pakte ongunstig uit voor de stiptheid. Maar het kon ook aan de tegenwind liggen, in elk geval bij onze voorzitter.    

Na de ontvangst volgde een rondgang in twee groepen. Dat kon eigenlijk alleen met veiligheidsschoenen, maar voor de oud raadsleden werd een oogje toegeknepen. In mijn groep was dhr Romein de gids, die met trots vertelde over de opleiding in het bedrijf, waardoor ook dropouts aan de slag kwamen en zelfs gemotiveerd werden hun hun school af te maken en verder te studeren.

Boven: een uitzicht op de grote hal waar reparaties aan de trams plaats vinden.

Ook op een brug werd uitgelegd wat er allemaal in het bedrijf speelde. Maar mede dank zij het geluid van de arbeidsvitaminen voor de nijvere werkers in de werkplaats  heb ik hier niets van kunnen opvangen.

Na de rondleidingen volgde een rit in de nieuwste type tram, die voor mijzelf geen attractie betekende, omdat ik al via dezelfde tram naar de HTM vestiging gereisd had. Al bood het wel de gelegenheid tot geanimeerde gesprekken. Interessanter, de daarop volgende lezing van directeur Jaap Bierman over de recente HTM & OV ontwikkelingen.

Ooit lokaal bedrijf, daarna onderdeel vervoersregio Haaglanden, vanaf 2015 deelname in de Metropool Regio Rotterdam Den haag, met het OV van 23 gemeenten. De dienstverlening is verbeterd en de kosten zijn omlaag gegaan. Vraag is wat de rijkskbijdrage aan het OV (BDU) gaat worden. In de toekomst worden waarschijnlijk diverse vormen van vervoer gebundeld tot een pakket.

Daarbij zal er voor de ‘dunne lijnen’ vaker  van vraag gestuurd (besteld OV) sprake zijn. Helaas bleef er na de lezing van Jaap Bierman weinig tijd voor vragen. De genomineerden voor de Piet Vink prijs hadden lang genoeg gewacht op hun moment. Deze keer een groep dames die een telefooncirkel verzorgen.  Alleenstaanden ouderen worden dagelijks gebeld door vrijwilligers en bij geen gehoor bezocht door een contactpersoon. Zo nodig met inschakelen welzijnswerk of hulpdienst.

Meer info, klik hier

De beker van de Piet Vink Prijs werd door wethouder Tom de Bruyn overhandigd aan Silvia Tijssen, die dit namens de groep in ontvangst nam.

Een deel van het geldbedrag (niet nodig) is niet uitgekeerd, er wordt uitgezocht wat de bestemming van het restant wordt.

Op de ledenvergadering werden gedachten gewisseld over wisseling van bestuur (statutaire zittingsduur ruim overschreden, twee nieuwe kandidaten beschikbaar). Vraag is i.v.m. continuïteit of alle huidige bestuursleden moeten gaan aftreden. Bestuur gaat zich beraden over regeling en voorstel aan de leden.