archief


Terug naar lijst

Dunea is eigenlijk nog steeds een beetje van ons in de zin dat Den Haag de belangrijkste aandeelhouder is. Al is menig ambtenaar (en raadslid) zich daar niet altijd van bewust. Oorspronkelijk kwam al het water van de duinen, toen de afname te groot werd, moest het aangevuld worden met water van de Lek.  

Maar in jaren ‘70 bleek dit te vervuild en werd het water van de Maas, die overigens ook niet lelieblank bleek: kalimijnen, verontreiniging van medicijnen, enz. Een actueel probleem is de klimaatverandering, droogte gevolgd door overstromingen. Redenen om samenwerking te zoeken met waterschappen en provincies.

Intermezzo: een ledenvergadering met een verkiezing van een bestuurslid. Voorzitter Tiemen legde uit dat eigenlijk het hele bestuur statutair over de gebruiksduur is, maar op oproepen voor nieuwe bestuursleden geen reactie volgt. Suggestie uit de vergadering: mensen vragen. In dit geval had Jaap Huurman, die zich kandidaat had gesteld, gekozen. Er was nog iemand die die zich kandidaat had gesteld, die echter afwezig was.

Suggestie voor een volgende bijeenkomst: kennismaking met de nieuwe burgemeester.

Terug naar de techniek met Ies Karstenhoek. Helaas misten we een ongetwijfeld informatief filmpje, de techniek hiervoor liet het afweten. Nadat de Lek als bron voor extra water verlaten werd was de Maas aan de beurt. Maar dat ging niet zonder problemen.

De verbinding van Maas met de vervuilde Waal betekende dat er in de sluis extra water moest worden gepompt om te zorgen dat er geen water de verkeerde kant opgaat. Daarna is er nog heel wat nodig om het water geschikt te maken voor drinkwater. Een microzeef om de kleine deeltjes er uit te halen, dan drie maanden in de duinen.  

Vervolgens moet het water nog onthard worden (verwijdering Ca++ en Mg ++), door binding aan een combinatie van granaatzand, ongebluste kalk of natronloog. Dan rest nog een een behandeling met poederkool tegen de bedenkelijke luchtjes en dient een snelfilter en langzaam filter gepasseerd te worden. (Hopelijk heb ik hiermee het goed verwoord )

Op deze kille lentedag begaven we ons zoals altijd met de bus naar de plaats van bestemming: dit keer de Dunea-vestiging in Scheveningen. In een heel klein gezelschap, maar gelukkig druppelden daar nog wat mensen binnen die besloten hadden rechtstreeks te gaan.   

De heer Wim Drossaert, directeur van Dunea was verhinderd, in zijn plaats heette dhr Ad de Waal (heeft een langere naam, schreef op mijn verzoek zijn naam op, maar de rest was onleesbaar) ons welkom.  Hij schetste daarna de geschiedenis van wat ooit de Haagse Duinwaterleiding was.  

21 april:  Bezoek Dunea

De monumentale oude watertoren is nog immer in gebruik. Ik heb begrepen dat die voor extra druk moet zorgen in geval er zich technische problemen voordoen, maar ik kan het mis hebben, want ik heb niet alles goed gevolgd wat Ies Karstenhoek ons vertelde en dat was een hoop.  

 

Na een informatieve tour en bezoek aan veel gebouwen, tot slot de borrel, lekkere hapjes, waarbij veel gewisseld over onder meer de actuele politiek. (Het bloed kruipt waar het niet gaan kan).