archief


Terug naar lijst

Excursie Midden-Delftland

31 mei 2013


De VOG-leden die er bij waren zullen het er over eens zijn: één van de mooiste uitstapjes die we als Vereniging van Oud Gemeenteraadsleden  van Den Haag hebben gemaakt. Om te beginnen was het een mooie en droge dag, dit jaar helaas tot juni één van de uitzonderingen. En dan hadden we deze keer een wethouder, oud-collega Tineke van Nimwegen, die plezier had in onze komst en niet alleen als gastvrouw, maar ook als enthousiaste ‘toeristische’ gids aanwezig was en wel gedurende de hele middag, in het stadhuis te Schipluiden, de bustoer door Midden Delfland en de wandeling in Maasland.


Duidelijk trots informeerde Tineke ons over de bijzondere trekken van de nog vrij jonge gemeente, in een gebied waar de Gemeente Westland en deels ook Delft een begerig oog op hadden laten vallen. Maar dat ging dus niet door. Midden Delfland is om meerdere reden een bijzondere gemeente. Lees verder onder de galerie....


In  Midden-Delfland ben je in een prachtige landelijke omgeving met kleinen dorpen en buurtschappen, waarbij je als stadsmens onmiddellijk echter verwacht dat je hier op traditie en leefwijzen stuit, die voor de stedeling meer met het verleden te maken hebben. Het oude raadhuis in het oude dorpscentrum,  het museum ‘De Schilpen’ en de herberg ‘De Pynas’ die we in Maasland hebben bezocht passen goed bij deze voorstelling. Tegelijk is het nieuwe stadhuis in Schipluiden, hoewel met een vormgeving, die past bij de golvende groene omgeving, juist een gebouw van deze tijd. Een gebouw met zonne-panelen, computers en informatie-schermen, zoals je die in de 21e eeuw verwacht.


Het bijzondere van Midden-Delfland schuilt ook in de leidende visie van bestuur en raad en de hoort bij het eervolle lidmaatschap van een nog exclusief gezelschap van gemeenten onder de titel ‘Citta-Slow’ .  Ik citeer: ‘Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren’.  Voor meer bijzonderheden: ga naar http://www.cittaslow-nederland.nl/


Op het terras van De Pynas hebben we nagepraat en na een tijd hartelijk afscheid genomen van onze collega van toen, met de aanbeveling om nog eens de gemeente te bezoeken. Maar daarvoor was er nog een ledenvergadering van meer dan 1 minuut: een woord bij een overleden collega, de toevoeging van Harrie Kampf als webmaster aan het bestuur, en de uitslag van de gehouden enquête onder de leden. Penningmeester Corrie Hoekstra herinnerde aan de nog te betalen contributie (15 euro).!!  

Harrie Kampf